X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی بهترین فایل های ایرونی

کاراموزی کشاورزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی 30


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 30

 

تاریخچه سازمان:

موضوع جامعه شناسی روستا یی اصل زمین مالکیت استوار باشد.

با عنایت اینکه روستاهای کشور اراضی صورت خرد پراکنده باشند سال 1341 1351 قانون اصلاحات ارضی /3 مرحله کشور اجرا گذاشته یکی پیامد های تشکیل تعاونیها تولید اهداف ساماندهی اراضی یکپارچه سازی یکجا کشتی محصولات نهایت افزایش تولید امد کاهش هزینه کوتاه شدن دست دلالان واسطه نظارت متمرکز توسط مدیر عامل شرکت اراضی بازاریابی محصولات باشد.

شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت یکی تعاونیهای تولید که سال 1375 تاسیس گردیده که 8 کیلومتری غرب شهرستان اق قلا روستای صحنه سفلی واقع شده که دارای 196 عضو پوشش دو هزار هکتار زمین باشد.

نمودار سازمانی تشکیلات:

ارکان شرکت عبارتند از:

1 – مجمع عمومی (نمایندگان گروهای تعاونی): که پنج گروه تقسیم شود که هر گروه دارای دو نماینده باشد مجموع ده نماینده گروه باشد.

2 – هیئت مدیره: که برنامه ریزی طرح پیشنهادات دخالت دارند. شرکت پنج هیئت مدیره دارد که بین انها یکی عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شود راس انها مدیر عامل شرکت که مجری مصوبات هیئت مدیره همچنین دستورالعملهای ابلاغی طرف سازمان جهاد کشاورزی باشد.

نوع محصولات تولیدی خدمات:

نوع محصولاتی که شرکت تولید شود عبارتند گندم جو پنبه گلزا گیاهان جالیزی باشد.

خدماتی که شرکت انجام شود اساس اصل بنا شدن شرکت ابرسانی وسیله پمپاژهای برقی طریق کانالهای اصلی فرعی مزارع کشاورزان باشد. علاوه ابرسانی مزارع توزیع نهادهای کشاورزی اعم کودهای شیمیایی انواع بذرها گندم جو کلزا پنبه توزیع سموم شیمایی انجام دهد.

علاوه توزیع نهاده نظارت کامل مراحل کاشت داشت داشت

کشاورزان عضو شرکت عهده دارد.

امور جاری دست اقدام توسط کار اموز:

وظایف من انجا توجه اینکه ابتدای فصل کاشت غلات کلزا شرکت حضور داشتم امر گزاری کلاسهای کشاورزان توزیع کودهای شیمیایی سموم ضد عفونی مدیر عامل کارشناس شرکت کمک کردم همچنین سطح مزارع کارشناسان شرکت امر نحوه اماده سازی بستر همچنین نحوه کاشت مزارع مشارکت داشتم.

برنامه های اینده کار اموز:

نظارت سرکشی مراحل داشت داشت دو هزار هکتار اراضی

تعاونی تولید همت کار شناسان شرکت باشد.نکاتی که کاشت هر یک گیاهان رعایت شود تفضیل توضیح دهیم.

گندم: triticum spp

عملیات تهیه زمین:

زمان شیوه های تهیه بستر بذر بستگی میزان سنتی مکانیزه بودن زارعت. رژیم بارندگی منطقه چرخش زراعی دارد. خاکی که گندم پائیزه کشت گردد نباید بسیار زیاد ریز باشد همچنین باید اندازه کافی نشست کرده باشد علفهای هرز پاک شده غنی مواد غذایی بوده تهویه خوبی داشته باشد.

امروزه روند اماده کردن زمین کاشت کاربری کم بدون استفاده ادوات ماشینهای معمول خاکورزی شخم توجه باشد. دلایل موضوع بسیار جمله صرفه جویی وقت سوخت، کاهش تردد ماشین روی خاک جلوگیری صدمات احتمالی فشردگی خاک جلوگیری کاهش ابشویی بادشویی. روش بسته شرایط مختلف اقلیمی خاک نوع محصولات فراهم بودن ماشینها تواند صورتهای مختلف انجام گیرد. البته نباید لزوم بکار گیری ماشینها ادوات پیشرفته که شرایط مناسب زراعی تواند باعث رشد توسعه بهتر محصول ازدیاد تولید گردند نظر دور داشت. بلکه لازم توجه شرایط اقلیمی، خاک زراعی، امکانات تکنیکی توان اقتصادی زارع. مناسب ترین روش ماشین کار برد. روند استفاده روشهای یاد شده یک سیستم کشاورزی که مبتنی شرایط حاکم تولید مطلوب امکانات اختیارات باشد تواند صورت زیر باشد.

استفاده انواع گاو اهن اماده کردن زمین اماده سازی ثانویه کاشت بذر.

عدم استفاده گاواهن اماده کردن اولیه خاک استفاده دستگاههای مرکب مثل چیدن زمینهایی که خاک سطح الارضی کمتر باشد روش دوم استفاده شود. روش دوم علت خاکورزی کم باقیمانده گیاهان چه رویشهای طبیعی چه کلش ریشه ساقه محصول قبلی چندان یطور کلی خاک مخلوط نمی شود اگر چه اثر خود عنوان هوموس نمی تواند طور کامل اعمال نماید ولی تواند عنوان پوشش گیاهی جلوگیری فرسایش ابی بادی مناطق مستعد پدیده موثر باشد که خود مزایای روش است.

لازم ذکر که هر صورت جبران کمبود مواد غذایی حاصلخیزی خاک لازم طبق توصیه های علمی عملی کودهای شیمیایی استفاده کرد هر صورت بسیاری موارد هوموس تنها نمی تواند جبران کود کود باشد هر چند نظر فیزیکی تاثیر مثبتی خاک گذارد هر حال اگر چه امار ارقام دقیق مشخص تاثیر کار گیری روشهای کم خاکورزی ازیاد محصول کنون ارائه نشده ولی شواهد مشاهدات اثرات جنبی روش حال حاضر چنین تکنیک اغلب موارد مطلوب قابل قبول ساخته است.


1 2 3 4 >>